Plejeapoteket.dk - effektiv medicinbestilling og leverance

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR INTERNETSALG - plejeapoteket.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for et hvert køb af varer i form af receptmedicin og frihandelsvarer fra (”Apoteket”), som forbrugere (”Kunden”) foretager via Apotekets hjemmeside . Når der i det følgende refereres til ”Kunden”, omfatter dette også en person, som forbrugeren har givet fuldmagt til at foretage indkøb på dennes vegne.

Om plejeapoteket.dk

Apoteket har CVR nr. og er registreret med navnet . Apoteket er beliggende , . Apoteket driver bl.a. virksomhed fra webstedet og har følgende e-mailadresse: , hvortil spørgsmål og bemærkninger kan rettes.

Apoteket er som øvrige danske apoteker underlagt apoteksloven. Apoteket drives i henhold til bevilling udstedt af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med Apotekerne. Nærmere oplysninger om reguleringen af apoteker og Sundhedsstyrelsens tilsyn kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.Bestilling og aftaleindgåelse

Bestilling og aftaleindgåelse sker på dansk. Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Apoteket. Bestilling af receptpligtige varer kræver desuden, at kunden har en gyldig recept.

Bestilling af varer kan ske fra modulet ”Plejeapoteket”, hvor de ønskede varer af Kunden lægges i indkøbskurven. Se mere om bestilling på hjemmesiden under ”vejledning”.

For at kunne bestille varer, skal Kunden oprette sig som bruger og indtaste de af Apoteket angivne oplysninger. Når Kunden er oprettet, sendes automatisk en e-mail med login til Kundens private side på ”Plejeapoteket". Ved første login skal adgangskoden af sikkerhedsmæssige hensyn ændres til en personlig adgangskode.

Kunden kan give plejepersonale eller pårørende fuldmagt til at foretage bestillinger på sine vegne.

En bestilling foretages gennem følgende trin:
1) Kunden godkender Apotekets salgs- og leveringsbetingelser.
2) Kunden giver gennem ”Plejeapoteket” besked om, at der er recepter på serveren og om der er håndkøbsvarer der skal medsendes.
3) Apoteket ekspederer recepter og frihandelsvarer og fremsender faktura til Kundens godkendelse. Fakturaen indeholder en oversigt over de bestilte varer med angivelse af Kundens navn og adresse, leveringsadresse, dato for varernes afsendelse og det totale beløb som opkræves hos Kunden. Fakturaen kan findes på Kundens egen side i ”Plejeapoteket”.
4) Kunden kontrollerer, at oplysningerne i fakturaen er korrekte. Hvis der konstateres fejl eller er behov for ændringer i bestillingen, kan Kunden kontakte Apoteket på e-mail eller oprette en besked i ”Plejeapoteket”.
5) Kunden godkender købet og autoriserer betaling.
6) Kunden modtager en e-mail med bekræftelse og fakturabeløbet hæves samtidig på det tilmeldte betalingskort.
7) De bestilte varer leveres med bud sammen med en printet kopi af fakturaen.

Når du handler med plejeapoteket, indgås aftalen på dansk.

Kunden opfordres til at udskrive såvel disse salgs- og leveringsbetingelser som fakturaen umiddelbart efter modtagelsen heraf, da fakturaen vil være relevant i forbindelse med fortrydelse eller reklamation. Apoteket opbevarer i øvrigt fakturaer, og disse er iøvrigt tilgængelige for Kunden ved login på ”Plejeapoteket” indtil reklamationsfristen er udløbet.

Priser

Alle priser på Apotekets hjemmeside er i danske kroner og inklusiv dansk moms og andre danske afgifter. I Danmark kan priserne for medicin ændres hver mandag i lige uger. Derfor kan priserne variere. Kunden betaler den pris, der gælder på ekspeditionstidspunktet.

Apoteket er berettiget til et gebyr på 12,50 kr. inklusive moms pr. forsendelse.

Akut medicin kan leveres med taxa for Kundens regning.

Betaling

Som betalingsmiddel kan anvendes
- Dankort
- Visa
- Visa Electron
- Danske MasterCards
- Udenlandske MasterCards

Betalingssystemet er godkendt af NETS og betalingstransaktionen sker i overensstemmelse med reglerne i Lov om betalingstjenester.

Der er mulighed for at tilmelde betalingskortet til DIBS abonnementsbetaling fra Kundens egen side i ”Plejeapoteket”. Hos DIBS bliver kreditoplysningerne valideret, det vil sige undersøgt for, om kortet er spærret eller andet, der gør det ugyldigt. Apoteket modtager ingen oplysninger om kortnummer og/eller udløbsdato.

Apoteket opkræver ikke gebyr fra Kunden for betalingstransaktionen.

Levering og modtagelse

De bestilte varer leveres til den af Kunden oplyste adresse. Kunden vælger leveringsform ved sin bestilling. Leveringsomkostningerne fremgår af fakturaen.

Kunden skal ved modtagelsen kontrollere, at pakken er ubeskadiget. Hvis varerne er beskadiget, skal Kunden kontakte Apoteket på følgende e-mail: eller telefon: ().


Spørgsmål til receptpligtig medicin

Spørgsmål til receptpligtig medicin kan rettes til Apoteket på følgende e-mail: eller telefon: ().

Fortrydelsesret

Fortryder Kunden sit køb, har Kunden returret, hvis Kunden ikke har brudt emballagen eller på anden måde forringet varerne. Fortrydelsesretten skal udnyttes senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen.

Hvis fortrydelsesretten udnyttes, skal Kunden meddele dette til Apoteket på e-mail: og returnere varen ved at aflevere den til transportøren ved dennes næste leverance.
Det beløb, som Kunden har betalt for varen (dog ikke de af Kunden afholdte leveringsomkostninger), vil blive tilbagebetalt til Kunden efter varens returnering til Apoteket. Hvis Kunden udnytter sin fortrydelsesret, skal Kunden i forbindelse med varens returnering vedlægge kopi af.

Reklamationer

Eventuelle fejl og mangler skal for at være berettiget gøres gældende inden rimelig tid, efter at Kunden har konstateret manglen ved varen.

Apoteket refunderer rimelige forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Personoplysninger

Ved at acceptere disse salgs- og leveringsbetingelser, giver Kunden samtidig samtykke til behandling og opbevaring af Kundens personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre bestillinger, betalinger og leveringer eller for at give Kunden adgang til tidligere ordrer.